EAST                                                                                                                                                                    EAST

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

首次周五专题汇报会

2003

line5.gif (4491 bytes)

时间:2003年11月14日下午;
地点:四号楼六楼中间会议室;
会议专题:110KV电网和变电站工程建设汇报
报告内容:
   1、当前工作状况和未来工作布置——报告人:万元熙

 

   2、110KV电网和变电站工程建设汇报 <ppt>——报告人:孙士洪
参加人员:
    工程指挥部、总师办、项目办、质管办、设计室全体、
    各一级课题负责人、超导中心负责人、研制中心各加工项目负责人。

----更多

line5.gif (4491 bytes)

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

EAST                                                                                                                                                                    EAST